PATRIOTKA

Chcemy wypromować ciastko o nazwie Patriotka®

W 2018 r. przypada setna rocznica Odzyskania Niepodległości pragniemy aby Patriotka® stała się nieodłącznym bardzo pozytywnym symbolem wszystkich uroczystości związanych z tą wyjątkową rocznicą

Pragniemy aby podobnie jak pączek w tłusty czwartek , stała się ona słodkim symbolem Święta Niepodległości, Trzeciego Maja i innych świąt o charakterze patriotycznym

Chcemy aby Patriotka® była elementem integrującym i umilającym celebrowanie polskich świąt państwowych

Dlatego chcemy zorganizować ogólnopolski konkurs cukierniczy na Patriotkę®

Do naszej akcji planujemy zaprosić wybitne postaci i osobowości, które kojarzą się pozytywnie i którym towarzyszy co najmniej lekka słabość do ciast i słodyczy

Chcemy pokazać, że ludzie pogodni, mogą być najzwyczajniej w świecie dumni z tego, że pochodzą z kraju nad Wisłą, a przygotowywanie i wspólne jedzenie Patriotek® może być jedną z narodowych zabaw sprzyjających integracji i budowaniu wspólnoty

Wciągniemy do wspólnej zabawy jak największą liczbę Polaków

Działania

Jesteśmy właścicielami znaku towarowego Patriotka® i zorganizujemy konkurs dla profesjonalnych cukierników i amatorów na Patriotkę ®

Konkurs zostanie szeroko rozpropagowany w mediach

  • W pierwszym etapie zostaną zorganizowane eliminacje na szczeblu województw, następnie odbędzie się centralna uroczystość w Warszawie
  • Centralna uroczystość odbędzie się w Wilanowie – miejscu, które od wieków kojarzy się z pozytywnym patriotyzmem
  • Uroczystość w czasie której nastąpi ogłoszenie wyników konkursu na Patriotkę ® poprzedzi koncert polskich wykonawców